Image module

AVINGUDA GALLART I MONÉS
El Prat de Llobregat, 1999

La idea formal sorgeix de la interpretació de les petjades que l’home va deixant involuntàriament en el centre, formes i objectes gairebé aleatoris, moltes vegades sorprenents i fascinants, com descriu el paisatgista francès Gilles Clément en el seu llibre “Traitée suscint de l’art involontaire”. Aquest lloc es coneixia a tota la població com “la zonilla”, lloc de pas, de trobada… bars, restaurants, locals nocturns… i gent, molta gent de totes les edats. Nosaltres hem volgut construïr tres “zonetes” diferenciades per tres paviments provinents del reciclatge: en un hem “abocat” el contenidor de vidre, l’hem esmicolat i fixat amb resines. Donats els seus 2-3 cm. de gruix, s’ha aconseguit un paviment amb profunditat… A l’altre ens hem quedat amb les restes de gero provinent de la desconstrucció de l’amfiteatre que es trobava al costat i la vàrem fixar amb resines… I finalment el cautxú dels neumàtics triturats i fixats amb resina volien donar lloc al terra tou per als jocs infantils. Així la idea original és la de reciclar tot allò que la societat no sap on posar, donant lloc a espais que suporten diferents activitats per tal que la societat els pugui usar i gaudir. La metàfora final és la d’haver aconseguit un espai públic amb materials d’abocador.

Client
Ajuntament de El Prat de Llobregat

Constructor
Feu, SA

Superfície / Pressupost
0,5 Ha / 458.000 €

Associats
Miquel Rodríguez, arquitecte/ Silvia Gil, arquitecta
Jansana, de la Villa, de Paauw Arquitectes

Equip
Imma Jansana, arquitecta; Conchita de la Villa, arquitecta; Robert de Paauw, arquitecte; Fernando Benedicto, arquitecte tècnic

Fotografies
Lourdes Jansana