Image module

CASAL DE BARRI VERDUN
Barcelona, 2011

El nou Casal de barri Verdum es situa en un local en planta baixa de l’edifici d’habitatges protegits C1. El programa comprèn tres aules equipades per realitzar activitats artístiques, lúdiques i docents, una sala polivalent, una sala de reunions, una sala d’administració-monitors amb finestreta per atenció al públic i el passeig interior que comunica totes les estances a la vegada que engloba espais d’estada, punts de trobada i un punt d’accés a internet.

Client
Ajuntament de Barcelona – ProNouBarris, AS

Constructor
Grup Gulinves, SL

Superfície / Pressupost
450 m² / 600.000 €

Associats
Jansana, de la Villa, de Paauw Arquitectes

Equipo
Imma Jansana, arquitecta; Conchita de la Villa, arquitecta; Robert de Paauw, arquitecte; Benedicto Gestió de projectes; SL, arquitectes tècnics; Quadrant Enginyeria d’installacions i Tecnologies Ambientals; Adrià Goula, fotògraf d’arquitectura

Fotografies
Adrià Goula