Image module

PARC DEL REPÒS
Igualada, 2006

La intervenció ha consistit en redefinir la vorera del parc integrant-la en el mateix, redissenyant els límits entre aquesta i les superfícies de sauló per tal que puguin conviure bé amb el pas del temps. S’han disposat vàries zones d’estada a l’ombra i al sol amb bancs que a la vegada ajuden a suavitzar els pendents. Col·locant-los a contrapendent es frena la velocitat de l’aigua de pluja i es minimitzen les escorrenties, un dels principals problemes del lloc. La plantació d’arbustives i enfiladisses han permès percebre l’entorn d’una manera més amable. La zona dels jocs infantils s’ha concentrat en una zona tancada per posts baixos de fusta, i s’ha ubicat en un dels extrems. Alhora s’han mantingut i rehabilitat les dues pistes de petanca i els vestidors existents, a la part central del parc. A l’excessiu pendent que tenia el sauló en aquest parc s’hi afegia un altre problema, en algunes zones el pendent transversal desaiguava cap al mur del cementiri aportant-li humitat. Refer les pendents i interceptar-les amb embornals va ser doncs una altra de les feines destacades. Per últim, es va restaurar el mur de pedra del cementiri antic, sorrejant-lo i hidrofugant-lo després per tal de recuperar la pedra original.

Client
Ajuntament d’Igualada

Constructor
GRUP MAS

Superfície / Pressupost
3.200 m² / 318.000 €

Associats
Jansana, de la Villa, de Paauw Arquitectes

Equip
Imma Jansana, arquitecta; Conchita de la Villa, arquitecta; Robert de Paauw, arquitecte; Jordi Fàbregas, mestre jardiner/ Bàrbara Pla Ortiz, ingeniera tècnica agrícola i paisatgista/ Fernando Benedicto, arquitecte tècnic

Fotografies
Lourdes Jansana