Image module

PLAÇA POMPEU FABRA (PLAÇA DE LES TORTUGUES)
Igualada, 2010

La Plaça de Pompeu Fabra, anomenada popularment com la plaça de les Tortugues, està situada a la banda Est d’Igualada, al barri de Montserrat. L’àmbit d’actuació compren l’espai de la plaça fins al límit dels edificis que la conformen així com les voreres Nord i Sud de l’illa d’habitatges i els guals del carrer de Lleida. Al carrer de Sant Vicenç hi ha un IES i els nois i noies de l’institut surten a la plaça a l’hora de l’esbarjo. Les activitats que actualment es desenvolupen a la plaça són les de jocs infantils i zones d’estada. Als anys 60, quan va ser construïda, s’hi varen col•locar uns jocs infantils que eren unes grans tortugues de formigó on els infants entraven i escalaven. S’ha pretès des del projecte fer referència a les tortugues com a símbol de recuperació de la memòria històrica de la generació dels nens d’aquells anys. Tortugues en forma d’empremta intregada al paviment marquen els recorreguts de la plaça. Es proposa una plaça que estigui molt integrada en la vida del barri, i que afavoreixi els recorreguts al travessar-la, però que també contingui espais més recollits per a jocs infantils i llocs d’estada. Aquests recorreguts estan acompanyats d’espais vegetats. El projecte parteix del treball amb cercles i el•lipses que defineixen al seu interior els espais per a jocs infantis o llocs d’estada recollits. Fora d’aquests, els espais són de pas. Hi ha un cercle principal, el dels jocs infantils del nens grans, a partir del que es dibuixa tot el paviment de la plaça en forma de dispersió de cercles entorn a l’epicentre. S’ha tingut en compte també als passos de vianants uns paviments especials per a la gent amb visibilitat reduïda.

Client
Ajuntament d’Igualada

Constructor
MOIX SERVEIS I OBRES, SL

Superfície
2.918 m²

Associats
Jansana, de la Villa, de Paauw arquitectes

Equip
Imma Jansana, arquitecta; Conchita de la Villa, arquitecta; Robert de Paauw, arquitecte; Benedicto Gestió de Projectes SL/ Albert Bestard biòleg

Fotografies
Lourdes Jansana