Image module

PROJECTE DE REFORMA I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DEL JARDÍ DE LA CAIXA DE SABADELL
Sabadell, 2002

El Jardí de la Caixa de Sabadell té un elevat valor patrimonial, social i botànic per a la ciutat. Tot i que les seves dimensions són força reduïdes, el seu bagatge històric, la seva ubicació al bell mig de la ciutat i la diversitat botànica que el compon són alguns dels trets fonamentals que el converteixen en un lloc singular, emblemàtic i acollidor per al ciutadà. El projecte es realitza a l’entorn de dos recorreguts interns al jardí, amb dos tipus de paviments diferenciats. Per una banda hi ha el recorregut des del carrer de l’Escola Industrial realitzat amb formigó fratassat al pols quars, que relaciona l’accés per a vianants a l’aparcament des del Mercat, un espai d’estada de sauló que s’amobla amb els actuals bancs semiciculars i que està envoltat a Sud per un espai de bosc mediterrani i a Nord per una duna que limita amb l’amfiteatre, l’estany redissenyat on es preveu la plantació d’espècies aquàtiques, i l’accés principal a l’edifici de la Caixa amb una doble escalinata i rampa, i l’accés per a vianants a l’aparcament des de l’altre banda del jardí. Des d’aquí s’enllaça amb l’altre recorregut, que es conserva tal com és actualmet ja que no queda afectat per les obres, que discorre per sota de l’amfiteatre i per davant de l’edifici de la Biblioteca fins al carrer de Sant Quirze, on es modifica l’actual enllaç amb escales per una rampa.

Client
Caixa Sabadell

Constructor
Construccions Arrevi

Superfície / Pressupuest
2000 m² / 101.700 €

Associats
Jansana, de la Villa, de Paauw Arquitectes

Equip
Imma Jansana, arquitecta; Conchita de la Villa, arquitecta; Robert de Paauw, arquitecte; Josep Selga, biòleg

Fotografies
Robert de Paauw