Image module

REMODELACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM DE LA PLATJA DE SANT SEBASTIÀ – CONCURS D’IDEES
Sitges, 2006

Un paviment unitari en tot l’àmbit d’actuació redefineix l’espai del vianant i li atorga la prioritat d’ús, la circulació de vehicles ja no es manifesta en el paviment, és el mobiliari urbà qui la limita. Retirada la balustrada amb la voluntat de fer desaparèixer qualsevol obstacle visual, i reprendre com a base els accessos antics a la platja. Així apareix l’element longitudinal escala-grada, amb rampa integrada, que apropa el passeig central al mar i facilita l’accés de vianants a la platja. En els dos extrems de la intervenció, el mur de maçoneria existent es restaura i es corona amb un mur-barana que per la part del passeig s’emblanquina. A més es pinta un sòcol blau, com era tradicional. Això passa allà on el passeig s’eixampla i es separa de la platja.

Client
Ajuntament de Sitges / Pla d’Excel·lència Turística de Sitges

Associats
Jansana, de la Villa, de Paauw Arquitectes

Equip
Imma Jansana, arquitecta; Conchita de la Villa, arquitecta; Robert de Paauw, arquitecte, Toni Abelló, arquitecte