Image module

JARDINS RODRIGO CARO
Barcelona, 2008

L’emplaçament dels jardins és la resultant de l’ampliació del carrer Rodrigo Caro en direcció oest, abans sense sortida i avui connectada amb el carrer Artesania. D’aquesta manera es crea un espai públic verd en una topografia pronunciada amb 20 metres de desnivell repartits en tres plataformes unides mitjançant rampes accessibles amb 6% d’inclinació. Talussos amb actuacions de bioenginyeria al costat de plantacions amb espècies autòctones i altres al·lòctones però perfectament adaptades al clima mediterrani asseguren un correcte funcionament enfront de l’erosió. Dues plataformes properes al límit edificat es reserven per a hortes urbanes per la comunitat, recuperant una activitat present de manera espontània a l’àrea anteriorment.

Client
PRONOBA,SA
City Hall of Barcelona ”Pla de Barris”

Constructor
Cespa-Ferrovial

Superfície / Pressupuest
0,5 Ha / 850.000 €

Associats
Jansana, de la Villa, de Paauw Arquitectes

Equip
Imma Jansana, arquitecta; Conchita de la Villa, arquitecta; Robert de Paauw, arquitecte

Consultors
Jordi Fàbregas, Mestre Jardiner/ Josep Selga, Biòleg/ Carolina Sendra, Enginyera Tècnica Agrícola/ Taller d’Enginyeria Ambiental, SL Enginyeria/ Fernando Benedicto, Arquitecte Tècnic

Fotografies
Adrià Goula