Image module

NOVA GRANVIA DE L’HOSPITALET- URBANITZACIÓ
L’Hospitalet de Llobregat, 2007-2008

A la primera fase, l’objectiu de l’actuació és reordenar la part sud de l’Hospitalet recuperant-la per a la ciutat. La Gran Via és un eix de circulació rodada que travessa Barcelona i l’Hospitalet d’est a oest. En el seu pas per l’Hospitalet era una autovia de 10 carrils que separava la part de mar, d’edificació industrial de la part de muntanya preferent ment residencial.
A la segona, l’àmbit d’actuació del projecte és la urbanització a nivell ciutat de les calçades lateral i la calçada rodada del costat muntanya de la Gran via davant de la Ciutat Judicial. L’objecte del projecte va ser adequar la calçada als nous condicionants que es produirien com a conseqüència de la construcció de la Ciutat de la Justícia. La principal característica del projecte d’urbanització és la continuïtat dels criteris comuns a tot el llarg de la Gran Via, integrant les característiques pròpies de la relació amb la Ciutat Judicial i els seus accessos, així com amb la urbanització existent de la plaça Cerdà. Es van utilitzar els mateixos criteris d’actuació en qüestió d’alineacions, vegetació, paviments i mobiliari que ja havíem realitzat a la resta de la Gran Via. Va ser decisiu per a la definició del projecte la construcció de les lloses d’armat de protecció de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat, la llosa de l’estació de la Línea 9 de la Ciutat Judicial, el projecte d’urbanització de la Ciutat Judicial i l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada a la Ciutat Judicial.

Primera fase

Client
Consorci per la Reforma de la Granvia de l’Hospitalet

Associats
Jansana, de la Villa, de Paauw Arquitectes

Equip
Imma Jansana, arquitecta; Conchita de la Villa, arquitecta; Robert de Paauw, arquitecte

Constructor
COPISA Constructora Pirenaica, SA FCC Construcción, SA COMAPA

Consultors
Estudi de paisatge Josep Selga.S.L.

Collaborant amb
Auding, Ingenierías y auditorías

Superfície / Pressupost
7 Ha / 5.95 M €

Segona Fase

Client
Consorci per la reforma de la Gran Via

Associats
Jansana, de la Villa, de Paauw Arquitectes
Benedicto Gestió de projectes S.L.

Equip
Imma Jansana, arquitecta; Conchita de la Villa, arquitecta; Robert de Paauw, arquitecte

Collaborant amb
Estudi de paisatge Josep Selga S.L.

Superfície / Pressupost
8.625 m² / 1.171.600 €