Image module

PLAN D’ADEQUACIÓ HIDRÀULICA I RESTAURACIÓ AMBIENTAL
Vitoria-Gasteiz, 2002

L’oferta de qualitat ambiental de Vitoria-Gasteiz és prou coneguda i valorada tant pels residents com pels visitants. El Pla General, en consonància amb el llegat històric i amb una clara voluntat de futur, estableix com a objectius prioritaris per a la consecució de l’Anella Verda donar una solució integradora als espais lliures perifèrics, espais caracteritzats per una problemàtica peculiar, derivada de la seva posició limítrof entre el món rural i l’urbà, per contribuir a satisfer la demanda ciutadana d’indrets d’oci a l’aire lliure, a la vegada que esmorteir la pressió que l’afluència de visitants exerceix sobre el medi natural proper a la ciutat. El present Pla pretén també donar solucions a la problemàtica originada per les riuades del riu Zadorra a la vegada que aconseguir una recuperació a gran escala de la vegetació de ribera i dotar a la ciutat del parc perifèric del Zadorra que completarà l’Anella Verda. A partir de la definició d‘objectius i criteris d’actuació, que s’exposen més endavant, i de l’anàlisi de “l’estudi hidràulic del riu Zadorra” i ” l’anàlisi de les alternatives per la defensa contra inundacions del casc urbà” es proposen les directrius que han d’orientar el conjunt d’actuacions més adequades per reduir els desbordaments periòdics del riu Zadorra, restaurar ecològicament la llera del riu així com de les seves riberes i condicionar les riberes del riu per a l’ús públic, convertint-lo en un corredor verd com a part integrant de l’ Anella Verda de la ciutat.

Client
CEA – Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz

Superfície
253 Ha

Associats
Josep Selga, biólogo
Imma Jansana, Conchita de la Villa, Arquitectes

Equip
Imma Jansana, arquitecta; Conchita de la Villa, arquitecta; Robert de Paauw, arquitecte