Image module

ARRANJAMENT DE LA PUERTA PUCHENA
Almeria, 2005

La Puerta Purchena és el centre de la ciutat d’Almeria. Com el seu nom indica era una de les portes de la ciutat medieval. Més que d’una plaça es tracta d’una àmplia cruïlla de confluència de camins que entren a la ciutat vella. A partir d’aquesta porta va començar a créixer el primer eixample d’Almeria. L’any 2004 la Puerta Purchena era una gran cruïlla de trànsit viari. Els vianants disposaven de petites voreres per a circular. En aquell any també s’estava construint un aparcament subterrani al carrer adjacent, i dos dels accessos rodats i un dels de vianants s’havia de construir a la pròpia plaça. Ens vam proposar incorporar en aquest espai, com si d’un únic àmbit es tractés, els espais lliures propers: la plaça Manuel Pérez García, l’accés al casc antic i la plaça de Sant Sebastià, confluència dels eixos de primer creixement d’Almeria fora de les muralles. Per tal d’aconseguir una Puerta Purchena més domèstica, que fos un punt de trobada dels ciutadans, es va resoldre la cruïlla de circulacions rodades minimitzant l’espai per als cotxes per cedir el màxim d’espai als vianants i es va proposar un paviment que posés en rellevància el patrimoni edificat del seu entorn. Tot el paviment peatonal es va proposar de llambordes de marbre groc de Macael. Es va col.locar en un lloc preeminent la històrica font del Canillo, i es van incorporar els accessos rodats i de vianants a l’aparcament subterrani. Dissenyàrem amb especial meticulositat les calçades per al funcionament del trànsit rodat, mantenint totes les connexions previstes. Així, es van aconseguir organitzar uns espais amplis per als vianants, una gran plaça a la façana sud-est que s’uneix amb la plaça M. Pérez Garcia a manera de gran accés al casc antic de la ciutat.

Premis
1ER PREMI CONCURS D’IDEES

Client
Ajuntament d’Almeria

Superfície / Pressupost
7500 m² / 1.300.000 €

Associats
Jansana, de la Villa, de Paauw Arquitectes
Maria José Lasaosa, Arquitecta

Equip
Imma Jansana, arquitecta; Conchita de la Villa, arquitecta; Robert de Paauw, arquitecte